beats by dre cheap

PODRZAVATE ILI NE?

BOSNA I HERCEGOVINA

PREDSTAVNIČKI DOM

-SVIM POSLANICIMA-

PREDMET: Najava generalnog prosvjeda .-

Poštovani,

Udruženje „Front“ i Pokret za evropsku BiH najavljuju generalni protest koji će se održati 09. maja 2009. godine u svim gradovima BiH.

Razloge za proteste suvišno je navoditi, a 9. maj je uzet kao simbolični datum – dan kada su se 1945. godine antifašističke snage konačno obračunale sa fašizmom u Evropi.

Obzirom da su protesti usmjereni na vašu smjenu i spas BiH od nacionalizma i kriminala čiji ste ideolozi i promotori, smatramo za obavezu
da vas o tome obavijestimo, te da vam pošaljemo prvih 10 zahtjeva

Zahtjevi su sljedeći:

1. Smanjenje plata, paušala i ostalih primanja poslanicima na svim nivoima vlasti (država, entitet, kanton) i u svim parlamentarnim
domovima za 40% i usmjeravanje tih sredstava u formiranje
socijalnog fonda.

Obrazloženje: Dok poslanici u svim parlamentima u BiH već nekoliko puta enormno dižu svoja primanja, Bosna i Hercegovina je jedina zemlja u regionu koja nema socijalni fond.
Stoga zahtjevamo donošenje hitne odluke o smanjenju primanja poslanicima za 40%, i usmjeravanje tih sredstava u socijalni fond koji bi koristio socijalno najugroženijim grañanima BiH.

Smanjenjem plata, poslanici ne bi bili svedeni na primanja „ispod dostojanstva“ kako tvrde, nego bi bili vraćeni na prijašnja, mnogo normalnija primanja.

2. Smanjenje administracije za 30%.

Obrazloženje: Obzirom da se 60% budžeta troši na državnu administraciju,što je civilizacijski paradoks, zahtijevamo smanjenje administracije za 30%,što je stvarni višak koji jede budžetska sredstva, a ne daje nikakve rezultate.

Iskustva najrazvijenijih zemalja pokazuju da se na mnogo efikasnije državne institucije i službenike usmjerava oko 30% nacionalnog dohotka.

Državni aparat postoji da bi bio u službi građana i građanki, a ne obrnuto.

3. Hitno usvajanje Zakona o porijeklu imovine.

Obrazloženje: Zahtjevamo od poslanika u Parlamentu BiH da u proceduru ponovo vrate inicijativu za usvajanje Zakona o porijeklu imovine, koju su
svojevremeno odbili poslanici iz nacionalističko-kriminogenih stranaka.

Ovaj zakon neophodno je hitno usvojiti, posebno ukoliko se uzme u obzir aktuelni ostavinski postupak bivšeg federalnog premijera Ahmeta
Hadžipašića, kao i kontinuirane indicije da je vrh Države korumpiran, te ogrezao u pljački i kriminogenoj privatizaciji.

4. Hitno usvajanje izmjena Izbornog zakona po kojem će od narednih općih izbora biti zatvorene liste, kako bi se uvela obaveza učešća 30%
mladih i 30% žena u zakonodavnim tijelima vlasti.

Obrazloženje: Nakaradni izborni zakon onemogućio je mladim i ženama ravnomjerno učešće u zakonodavnim tijelima vlasti, a sve zbog principa otvorenih listi.

Zadovoljavanje mladih i žena sa po 30% učešća na stranačkim listama samo je još jedno u nizu izigravanja i ponižavanja ovih
grupacija. Uvođenjem zatvorenih stranačkih listi i nametanjem obaveza strankama da na liste stave 30% mladih i 30% žena] konkretno se rješava ovaj problem.

5. Hitne izmjene Krivičnog zakona, državnog i entitetskih sa drastično povećanim kaznenim mjerama, u cilju smanjenja krivičnih dijela koja
nisu adekvatno kažnjiva.

Obrazloženje: Pošast kriminala koji je i više nego evidentan u BiH jeste rezultat preblage kaznene politike regulisane kaznenim zakonima. To otvara
mogućnost počinjavanja velikih krivičnih dijela bez adekvatne kazne, što daje potporu kriminalcima, pa i predstavnicima vlasti koji su ogrezli u
kriminal, da neometano vrše nezakonite radnje.

6. Hitno usvajanje Zakona o zabrani rada političkim i nevladinim
organizacijama koje promovišu fašizam i nacionalizam!!!.

Obrazloženje: Također se radi o inicijativi koja je bila na dnevnom redu državnog Parlamenta. Ovaj prijedlog je odbijen većinom nacionalističkih
glasova, te su udareni temelji legalnog fašizma čime BiH postaje država čija vlast baštini fašističku ideologiju. Zahtjevamo hitno usvajanje pomenutog Zakona.

7. Hitna revizija privatizacije i poništavanje privatizacije u firmama gdje
nisu ispoštovane SVE stavke ugovora.

Obrazloženje: Mišljenja smo da nije potrebno posebno obrazlagati ovaj
zahtjev.

8. Hitno usvajanje Deklaracije o zaštiti novinara i bezuslovno
oduzimanje mandata političarima i ostalim državnim službenicima
koji su do sada izvršili verbalni ili fizički napad na novinare.


Obrazloženje: Također inicijativa koja je odbijena od strane nacionalista u Parlamentu BiH. Obzirom na trenutnu ponižavajuću situaciju novinara u
BiH i konstantnih pokušaja da se afirmišu samo režimski novinari, a nezavisni zastrašivanjima i silom ušutkaju, zahtjevamo hitno donošenje
pomenute Deklaracije.

9. Hitne izmjene Zakona o sukobu interesa i pooštravanje istog.

Obrazloženje: Mišljenja smo da nakon sagledavanja kriminala državnih
zvaničnika na svim nivoima, ovaj zahtjev nije potrebno dodatno obrazlagati.

10. Hitno ukidanje Zakona o imunitetu.

Obrazloženje: Nepotrebno.

U iskrenoj nadi da ćete ovaj dopis shvatiti ozbiljno, unaprijed vam se
zahvaljujemo.

S poštovanjem i do viđenja 09. maja 2009. godine u svim gradovima Bosne i
Hercegovine.

Tuzla, 01.04.2009. godine.

Građani i građanke BiH budimo istrajni u svojim zahtjevima, ovo je minimum koju vlast mora uraditi.

U medjuvremenu dodan je i 11 zahtjev, Udruženja poljoprivrednika koji su svoj najavljeni protest pomjerili za 09.05.2009.,u kojem zahtijevaju izjednjačavanje poreske stope na uvoz sirovina po Europskim standardima.
Ujedno ćemo dati i podršku Javnom Tužilaštvu u nastojanju da ovu zemlju dovede u rang ravnopravnih članica Europske Unije, jednim pravosudnim sistemom koji je apsolutno neovisan od politike i religije.

PODRZAVATE ILI NE?

SJEĆANJA BEZ REDA +13 - HARDIN HORION
http://sjecanjabezreda.blogger.ba
07/05/2009 09:07